21.06.2020
Arbi järv, Elva

EESTIMAA III JÕUMÄNGUD 2020

11.07.2020 on toimumas Elvas Arbi järve ääres (Pikk 12, Elva) III Jõumängud, mille raames toimuvad Eesti meistrivõistlused kolmel alal: jõurada, köievedu ja vägikaikavedu.

Eestimaa III Jõumängud korraldab MTÜ Jõusport koostöös; Elva vallaga; Tartumaa Spordiliiduga ja mitmete erinevate koostööpartneritega. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, välja arvatud juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.

Eestimaa III jõumängud viiakse läbi 11.07.2020 algusega kell 12:00 Elvas, Elvas Arbi järve ääres (Pikk 12, Elva linn).

Informatsioon jõumängude kohta asub SK Jõusport kodulehel www.jousport.ee ja Facebooki aadressil.

Täiendav info mängude kohta:

MTÜ Jõusport: Peeter Aan – mobiil +372 52 02 842, e-mail skjousport@gmail.com