Siseboccia meistrivõistlused 2022

Siseboccia meistrivõistlused 2022

Siseboccia meistrivõistlused 2022

AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 10. aprillil 2022 Elva Spordihoones (Elva, Elva linn, Tartu mnt 3/1, Tartu maakond)
2. Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 10.15 – 10.45.
3. Võistluste algus kell 11.00.

KORRALDUS JA JUHTIMINE
1. Võistlused korraldab ja viib läbi Elva PIÜ koostöös EIL-iga.
2. Võistluste osavõtumaks 3 eurot kantakse üle Eesti Invaspordi Liidu pangakontole
IBAN EE60 2200221002100185 arvestusega, et laekumine toimub hiljemalt 24 tundi enne võistlust. Kohapeal on osavõtutasu 5 eurot.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM
1. Võistlussüsteem valitakse peale võistkondade eelregistreerimist ja see sõltub võistkondade arvust. Süsteem avaldatakse EIL kodulehel kaks päeva peale eelregistreerumise tähtaega.
2. Igas võistkonnas võib olla kuni 4 mängijat.
3. Ühes mängus mängitakse kuus geimi.

AUTASUSTAMINE
1. Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonda autasustatakse meistrimedalite ja diplomiga.

MÄRKUSED
1. Iga osalev ühing peab kindlustama vähemalt ühe kohtuniku.
2. Kõik osalevad ühingud peavad kaasa võtma oma pallid.
3. Kohustuslikud on vahetusjalatsid.

EELREGISTREERIMINE
Eelregistreeruda kuni 06.aprillini 2022 EIL-i e-mailile: eil@eil.ee

Eelregistreerimisel on kohustuslik teatada võistleja ees- ja perekonnanimi ning võistkonna nimi.

Järgmised sündmused