Elva Spordikuu: triatlon

Elva Spordikuu: triatlon

Eesti Triatloni Liidu karikasarja etapp Elvas!

Tervisliku seisundi ja treenituse eest vastutab iga osaleja ise.

➢ Võistlusel juhindutakse World Triathlon võistlusreeglitest ja soovitustest kuni U19 võistluste korraldamiseks ning Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhendist ja võistluste tehniliste tingimuste juhendist ja antudvõistlusjuhendist.

➢ Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

AJALIMIIDID

Distants Finiš

Laste 35 minutit

Supersprint 0.375 + 10 + 2,5 1 tund 10 minutit

Sprint 0.75 + 20 + 5 2 tundi

 

Lisainfo www.triatlon.ee

Korraldaja: MTÜ AOK Arendus koostöös SA Elva Kultuur ja Sport

Peakohtunik: Teet Reedi

Lisainfo: www.trialton.ee

Järgmised sündmused