13.03.2020
Haldusjuht, SA Elva Sport & Kultuur

SA Elva Kultuur & Sport otsib Haldusjuhti!

Tööülesanded Haldusjuhile:

 • sihtasutuse hoonete ja spordirajatiste ohutu ja tõhus  haldamine 
 • hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, tehnilise valvesüsteemi-, helindussüsteemi-, ajanäitamissüsteemi-, valvesüsteemi- ja tuletõrje signalisatsioonisüsteemi säästlik haldamine ja korrashoiu tagamine
 • haldus- ja majandusalaste hangete läbiviimine
 • haldamiseks vajalike lepingute ettevalmistamine ja esitamine sõlmimiseks, nende täitmise jälgimine
 • tuleohutus- ja töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine, dokumentatsiooni väljatöötamine ja selle täitmise jälgimine, vajalike koolituste korraldamise organiseerimine
 • sihtasutuse varade kasutamise ja hoolduse korraldamine
 • remonditööde ja ruumide sisustamise korraldamine 
 • sihtasutuse haldus eelarve projekti koostamine, täitmine ja täitmise jälgimine 
 • halduspersonali juhtimine, töötajate töö korraldamine ja koordineerimine.
 • ürituste tehnilise poole korraldamine ja koostöö teenusepakkujatega 
 • pakkujate poolse teenuse kvaliteedi kontroll ja järelevalve

Haridus:

Kõrgharidus või selle omandamine. Kasuks tuleb spordivaldkonna tundmine.

Töökogemus projektijuhtimisel ja kinnisvara haldusel. 

Oskused:

Arvutioskus: oskab käsitleda vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh üldtuntud kontoritarkvara;

Keeleoskus: eesti keel, inglise keel.

Isikuomadused: 

Suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne; stressitaluvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus; intellektuaalne võimekus, seal hulgas olulise eristamise oskus ning analüüsivõime.

Vajalik isikliku sõiduauto kasutamise võimalus 

Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd, eneseteostuse ja arengu võimalusi. 

Tööleasumisaeg: kokkuleppel 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, milles on märgitud ka palgasoov hiljemalt 27.03.2020 aadressile katlin.saarela@elva.ee.